CIMCIM

CIMCIM er den internationale komite for samlinger af musikinstrumenter, og dens formål er at højne den professionelle standard med hensyn til brug og bevaring af disse på museer. CIMCIM afholder to ud af tre år en konference, og komiteen står også for særlige internationale arbejdsgrupper, hvis resultater publiceres af CIMCIM. Komitéens bulletin udkommer flere gange årligt.