ICMAH

ICMAH er den komité, der har specialiseret sig i arkæologiske og historiske museer. ICMAHs sigte er at fremme og udvikle tværvidenskabelige forskningsmetoder og tilbyder i kraft af sine møde og konferencer en platform, hvor arkæologer og historikere kan mødes og diskutere diverse menneskelige relationer til samfundet. ICMAH er en af de største og mest aktive komitéer i ICOM med over 600 institutionelle og individuelle medlemmer.