ICMS

ICMS rådgiver ICOM og dets medlemmer med hensyn til sikkerhed, brandsikring og katastrofeberedskab. Målene for ICMS er at tilbyde undervisning, uddannelse og bistand og til at beskytte personer og kulturbygninger mod tyveri, hærværk, brand og ødelæggelse. Der afholdes årlige møder, hvor museets sikkerhed i et internationalt perspektiv diskuteres og analyseres.