INTERCOM

INTERCOM arbejder for at udvikle professionel museumsledelse i hele verden. Hovedfokus er ledelsesaspekter inden for strategi, lovgivning og økonomi. Komitéen har endvidere fokus på implementering af ICOMs etiske regler i museumsinstitutionens ledelse.
(INTERCOMs hjemmeside er ikke opdateret, dec. 2018)