NATHIST

NATHIST beskæftiger sig med bevaring af biologisk diversitet i museumssamlinger og i deres naturlige miljø. Den har fokus på forskning i verdens naturarv og formidling gennem udstillinger, konferencer, ture i felten etc. Et nyhedsbrev sikrer kontakten med medlemmerne.