UMAC

UMAC er et forum for alle, som arbejder i eller er associerede med akademiske museer, gallerier og samlinger, inkl. botaniske haver og herbarier. UMAC beskæftiger sig med samlingernes rolle i højere uddannelsesinstitutioner og de lokalsamfund, de er en del af. Den tilbyder medlemmerne et forum til at finde partnere til videndeling og udvikling af fællesprojekter. Formålet er bevaring af kulturarven, som ejes af universiteterne.